รายละเอียดหนังสือ
100 นักประพันธ์ไทย
ผู้แต่ง : ประทีป เหมือนนิล
สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 928.95911
เลขเรียกหนังสือ : 928.95911,ป-ห
เลขผู้แต่ง: ป-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 479 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017424ว่าง จอง
20017425ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นักประพันธ์ไทย