รายละเอียดหนังสือ
100 บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : พัฒน์ น้อยแสงศรี
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 428
เลขเรียกหนังสือ : 428,พ-ร
เลขผู้แต่ง: พ-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์: 2527
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 100 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 25
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10002918ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี