รายละเอียดหนังสือ
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
ผู้แต่ง : ธเนศวร์ เจริญเมือง
สำนักพิมพ์ : คบไฟ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 352.593
เลขเรียกหนังสือ : 352.593,ธ-ร
เลขผู้แต่ง: ธ-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 351 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 165
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10007537ว่าง จอง
20007538ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การปกครองท้องถิ่น