รายละเอียดหนังสือ
100 ปี ธนบัตรไทย 2445 - 2545
ผู้แต่ง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ 1984
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 332.4
เลขเรียกหนังสือ : 332.4,ธ-ห
เลขผู้แต่ง: ธ-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 448 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1000
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017998ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ธนบัตร