รายละเอียดหนังสือ
100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440-2540
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1
เลขเรียกหนังสือ : 923.1,ก-ร
เลขผู้แต่ง: ก-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 47 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016737ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ