รายละเอียดหนังสือ
100 ปี พระยาอนุมานราชธน
ผู้แต่ง : สมศรี สุกุมลนันท์, ส. ศิวรักษ์
สำนักพิมพ์ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 928.9591
เลขเรียกหนังสือ : 928.9591,ส-ห
เลขผู้แต่ง: ส-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2531
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 46 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10009487ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อนุมาณราชธน, พระยา