รายละเอียดหนังสือ
100 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.2
เลขเรียกหนังสือ : 923.2,ส-ร
เลขผู้แต่ง: ส-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2534
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 270 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10005111ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น