รายละเอียดหนังสือ
100 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม 2432-2532
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 383
เลขเรียกหนังสือ : 383,ห
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 238 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10008500ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไปรษณีย์-ไทย