รายละเอียดหนังสือ
100 ปี สภากาชาติไทย 2436-2536
ผู้แต่ง : วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ
สำนักพิมพ์ : จิรเมธาโฆษณาและการพิมพ์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 361.7
เลขเรียกหนังสือ : 361.7,ว-ห
เลขผู้แต่ง: ว-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ก.ท.ม.
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 380 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10006081ว่าง จอง
20006082ว่าง จอง
30006083ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สภากาชาตืไทย