รายละเอียดหนังสือ
100 ปี สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : องค์การรับส่งเสริมสินค้าและพัสดุภัณฑ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1
เลขเรียกหนังสือ : 923.1,ห
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 221 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 280
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016740ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ