รายละเอียดหนังสือ
100 ปีจากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
สำนักพิมพ์ : ธนาคารไทยพาณิชย์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 332.1
เลขเรียกหนังสือ : 332.1,น-ร
เลขผู้แต่ง: น-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 280 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10034450ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ธนาคารและการธนาคาร - ไทย