รายละเอียดหนังสือ
100 ปีทองห้างขายยาอังกฤษ ( ตะรางู)
ผู้แต่ง : บริษัทห้างขายยาอังกฤษตรางูจำกัด
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุพ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.8
เลขเรียกหนังสือ : 923.8,บ-ร
เลขผู้แต่ง: บ-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2535
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 145 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10009539ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ล้วน ว่องวานิช