รายละเอียดหนังสือ
100 ผู้พิฃิตรางวัลโนเบล
ผู้แต่ง : สุทัศน์ ยกส้าน และคนอื่นๆ
สำนักพิมพ์ : ปาเจรา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 920.7
เลขเรียกหนังสือ : 920.7,ส-ห
เลขผู้แต่ง: ส-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 216 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 395
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10034185ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1บุคคล - ชีวประวัติ
2รางวัลโนเบล