รายละเอียดหนังสือ
100 วิธีสร้างความประทับใจ
ผู้แต่ง : พรชัย
สำนักพิมพ์ : น้ำฝน
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158.2
เลขเรียกหนังสือ : 158.2,พ-ห
เลขผู้แต่ง: พ-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 160 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017348ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จิตวิทยาประยุกต์