รายละเอียดหนังสือ
1000 TEST IN MATHS 2 ค 013 ,ค 014
ผู้แต่ง : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
สำนักพิมพ์ : เเม็ค
หมวด : ค คู่มือ
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ค,ป-5
เลขผู้แต่ง: ป-5
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 642 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016582ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คณิตศาสตร์ - ข้อสอบและคำถาม