ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการยืม - คืน
วันที่ 04 มิถุนายน 2554

ขณะนี้ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ปรับปรุงระบบห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบการยืม - คืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยสามารถเข้าผ่านทางหน้าเว็บโรงเรียน http://www.pwschool.ac.th/