ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าปรับ ในกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุช้า และการทำหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุสูญหาย
วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ค่าปรับ ในกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุช้า
นักเรียนจะต้องชำระค่าปรับ วันละ 1 บาท (ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์)

ค่าปรับ ในกรณีการทำหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุสูญหาย
สมาชิกที่ทำหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุสูญหาย
จะต้องชำระค่าปรับในอัตรา 1.5 เท่า ของราคาหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุ
ตัวอย่าง เช่น หนังสือหรือสื่อโสตวัสดุราคา 100 บาท ก็จะต้องชำระค่าปรับในราคา 150 บาท
และถ้าเลยกำหนดส่งคืน ก็จะต้องชำระค่าปรับ ในกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุช้าด้วย
หรือจะซื้อหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุแบบเดียวกับที่ทำสูญหาย มาคืนห้องสมุดแทนได้เช่นกัน

*หากทำหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุหาย
ให้รีบมาติดต่อห้องสมุดโดยเร็วที่สุดค่ะ

หมายเหตุ
สมาชิกครคลิกเข้าไปที่หน้า บริการสมาชิก
แล้วกรอก รหัสประจำตัวนักเรียน (สำหรับคุณครู ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) 
แล้วกดปุ่ม แสดงข้อมูล
เพื่อดูรายละเอียดการยืมคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุ
อยู่เสมอ ๆ
จะได้สามารถนับจำนวนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุี่ยืมไปแล้วได้
และจะได้ตรวจสอบด้วยว่ามีหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุที่ยังไม่ส่งคืนหรือไม่