ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อสื่อโสตวัสดุที่มีให้บริการยืม
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2555

ระเบียบใหม่ล่าสุด (16 มิถุนายน 2557) ในการยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) มีดังนี้

1) นักเรียนต้องยืมหนังสือได้ 12 เล่มก่อน จึงจะยืมโสตวัสดุได้ และจะไม่มีการเปิดตู้โสตวัสดุให้เลือกค่ะ
(ส่วนคุณครู หากต้องการยืมแบบเปิดตู้ดูเอง ขอความกรุณามาในเวลาอื่นที่ไม่ใช่คาบเช้า กลางวัน เย็นของนักเรียนค่ะ)

2) ถึงแม้นักเรียนจะไม่เปิดตู้โสตวัสดุ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อโสตวัสดุทั้งหมดที่มี ได้โดยการคลิก link นี้heartรายชื่อโสตวัสดุทั้งหมด heart

แล้วคลิกตรง ชื่อเรื่อง ที่จะเป็น link พาไปสู่หน้ารายละเอียดโสตวัสดุ
ดูรายละเอียดของโสตวัสดุแล้ว ก็เลื่อนลงมาล่างสุด ถ้าขึ้นสถานะว่า ว่าง นักเรียนก็สามารถมาติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดได้ค่ะ

หรือ หากไม่อยากดูรายชื่อจำนวนมาก ก็คลิก http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=vdoCms แล้วลองพิมพ์ชื่อโสตวัสดุที่ต้องการเลยก็ได้
จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ถ้าหากไม่มี ก็จะขึ้นว่า *** ไม่พบข้อมูล ***
แต่ถ้ามี ก็จะแสดงรายการขึ้นมา ก็เช็คสถานะ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ  

 

3) การติดต่อขอยืมโสตวัสดุ ให้นักเรียนมาเขียนใบขอยืมโสตวัสดุ ใบขอยืมวางบนหลังตู้เก็บโสตวัสดุ
หรือจะจดใส่กระดาษอื่น ๆ มาจากบ้านเลยก็ได้
โดยจดรายละเอียดของทะเบียนโสตวัสดุ ชื่อโสตวัสดุ ชื่อนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน
ตัวอย่างเช่น "ยืม 9000292  เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ด.ช.นนทิวากร วันเทวิญ ม.3/10 เลขประจำตัว 18751"
แล้วนำใบขอยืม+บัตรนักเรียน มาส่งให้กับครูประณิธี (ครูแอม)
ถ้ามาส่งตอนเช้า จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเที่ยง, ถ้ามาส่งตอนเที่ยง จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเย็น ค่ะ