ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนมกราคม 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560

เฉลยคำถามนี้มีรางวัล
ประจำเดือนมกราคม 2560


ตัวอย่าง ตู้หนังสือนอกเวลา (นว) ตั้งอยู่บริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ตู้ที่อยู่บริเวณใต้บันไดกลางห้องสมุด

 

1. ตู้หนังสือเยาวชนตั้งอยู่บริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ตู้เตี้ยอยู่ด้านหน้าห้องสมุด ใกล้กับตู้หมวด 200 300 

 

2. ตู้หนังสือคู่มือเตรียมสอบตั้งอยู่บริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ตู้หนังสือคู่มืออยู่หน้าห้องสืบค้น

 

3. ตู้หนังสือ MEP ตั้งอยู่บริเวณบริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ตู้ MEP อยู่ตรงทางเข้าบริเวณหนังสืออ้างอิง อยู่หน้าบันไดกลางอาคารห้องสมุด

 

4. ชั้นหนังสืออาเซียนตั้งอยู่บริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ชั้นวางข้างบันไดกลางอาคารห้องสมุด อยู่ตรงข้ามกับช่องคืน

 

5. ตู้หนังสือนิยายตั้งอยู่บริเวณใดของห้องสมุด

ตอบ ตู้อยู่ติดผนังด้านหน้าหอสมุด คนละด้านกับบันไดทางขึ้นห้องสมุด

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

1.นางสาวลักษมี           ใจวงค์                    ม.4/8
2. นายปฏิกานต์               ปัญญา                   ม.5/6  
3. นายอัมรินทร์                แฮะประโคน             ม.4/6