ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2560
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด

20 ลำดับ แสดงตามช่วงวันที่ยืม จากวันที่ 01/01/2560   ถึง 31/01/2560

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ห้องเรียน กลุ่มสมาชิก จำนวนครั้ง
1 20726 ด.ญ.วิชิดา ผาสุข ม.1/4 มัธยมศึกษาตอนต้น 27
2 20692 ด.ช.ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์ ม.1/4 มัธยมศึกษาตอนต้น 20
3 20683 ด.ญ.รัตนา คนไว (รับเดือน ธ.ค.59 แล้ว ครูขอแบ่งให้เพื่อนบ้างนะคะ) ม.1/3 มัธยมศึกษาตอนต้น 19
4 21102 ด.ญ.อภิญญา จินสมุร์ (รับเดือน พ.ย.59 แล้ว ครูขอแบ่งให้เพื่อนบ้างนะคะ) ม.1/12 มัธยมศึกษาตอนต้น 17
5 20652 ด.ช.ปรเมศวร์ ปูหนู (รับเดือน พ.ย.59 แล้ว ครูขอแบ่งให้เพื่อนบ้างนะคะ) ม.1/3 มัธยมศึกษาตอนต้น 15
6 20728 ด.ญ.ศศิธร บินรัมย์ ม.1/4 มัธยมศึกษาตอนต้น 15