ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

คำถามนี้มีรางวัล
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เนื่องจากเหลือไม่กี่วันก็จะหมดเดือนแล้ว ครูแอมเลยขอถามคำถามง่าย ๆ ตอบกันแบบสบาย ๆ เพียง 4 ข้อ

ครูจะขอเลือกผู้ได้รับรายวัล จากการตอบที่มีคุณภาพที่สุด (ให้รายละเอียดชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริง) 

หากนักเรียนตอบมาอย่างมีคุณภาพทุกคน ครูก็จะมอบรางวัลให้ทุกคน

โดยคำถามคือ

1. ห้องสมุดในฝันของนักเรียนนั้นเป็นอย่างไร
(บอกลักษณะของห้อง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หนังสือ มุมต่าง ๆ ในแบบที่นักเรียนคิด จะบอกเป็นข้อ ๆ หรือเล่าบรรยายเป็นย่อหน้าก็ได้)

2. ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีจุดที่ดีอย่างไรบ้าง จงตอบมาเป็นข้อ ๆ

3. ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง จงตอบมาเป็นข้อ ๆ

4. จงตอบชื่อหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมากที่สุด พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมจึงชอบอ่านหนังสือเล่มนั้น

 

นักเรียนคนใดอยากร่วมตอบคำถามนี้มีรางวัล
ส่งคำตอบของทั้ง 4 ข้อ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ชั้น ม.  ส่งมาทาง ข้อความ (ถ้ามีวาดภาพประกอบ ก็ส่งภาพมากับคำตอบด้วยก็ได้ค่ะ)
ในแฟนเพจ ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ได้เลยค่ะ

 

ส่งคำตอบได้ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัล ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560
จะมอบรางวัลในวันใด รอประกาศทางแฟนเพจค่ะ

(วันเวลาในอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่ะ)