ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 10 มิถุนายน 2560

เฉลยคำถามนี้มีรางวัล
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

นักเรียนที่ตอบคำถามได้น่าประทับใจมีทั้งหมด 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กหญิงศรสวรรค์ ขันกสิกรรม ม.3/3

2. เด็กหญิงวราภรณ์ สีกงพาน ม.3/10

3. เด็กหญิงศิริขวัญ จุ้ยสุข ม.3/10

4. นางสาวลักษมี ใจวงค์ ม.5/8

 

นักเรียนสามารถไปอ่านคำตอบได้ที่นี่ค่ะ