ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 10 มิถุนายน 2560

คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน 2560

1. ถ้าห้องสมุดมีบริการอ่านออนไลน์ ซึ่งนับสถิติการยืมให้ด้วยเมื่อตอบแบบทดสอบผ่าน  นักเรียนสนใจที่จะใช้บริการหรือไม่ เพราะเหตุใด

2. นักเรียนเคยยืมหนังสือ แล้วคืนด้วยการจดลงสมุดจดบันทึกรักการอ่าน หรือไม่
   ถ้าเคย วิธีนี้มีข้อดีอย่างไร
   ถ้าไม่เคย เหตุใดนักเรียนจึงไม่ยืมคืนหนังสือด้วยวิธีนี้

3. หากนักเรียนเป็นเจ้าของห้องสมุดสักแห่ง นักเรียนจะจูงใจให้คนมาเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดของนักเรียนด้วยวิธีใดบ้าง ตอบมาเป็นข้อ ๆ

 

นักเรียนคนใดอยากร่วมตอบคำถามนี้มีรางวัล
ส่งคำตอบของทั้ง 3 ข้อ (ถ้ามีวาดภาพประกอบ ก็ส่งภาพมากับคำตอบด้วยก็ได้ค่ะ)
พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ชั้น ม.  ส่งมาทางกระดาน wall ในแฟนเพจ ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary ได้เลยค่ะ

 

ส่งคำตอบได้ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัล ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
จะมอบรางวัลในวันใด รอประกาศทางแฟนเพจค่ะ

(วันเวลาในอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่ะ)