ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล เดือนมิถุนายน 2560
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

นักเรียนที่ได้รับรางวัล คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ได้แก่
1. เด็กชายดลพัฒน์ แก้วสมนึก ม.3/4
2. นางสาวลักษมี ใจวงค์ ม.5/8
3. เด็กชายดนุสรณ์ การะภักดี ม.3/2

 

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1404804126255532