ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560

คำถามนี้มีรางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ตอบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะตอบได้ แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)

1. นักเรียนมีสมาร์ทโฟน หรือแทบเลต (ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแทบเลต นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คหรือไม่) หรือไม่ ถ้ามี มียี่ห้ออะไร รุ่นไหน ราคาประมาณเท่าไร

2. นักเรียนมีอินเทอร์ใช้หรือไม่ ถ้ามี ระบุเครือข่าย โปร ราคาต่อเดือน คุณสมบัติ เร็วเท่าไร จำนวนเท่าไร

3. นักเรียนเคยโหลดอีบุ๊คมาอ่านหรือไม่ ถ้าเคย โหลดจากที่ไหน เว็บอะไร แอพอะไร

4. ถ้าห้องสมุดมีบริการอีบุ๊ค นักเรียนจะใช้บริการหรือไม่ โปรดระบุเหตุผล

5. ระหว่างการอ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ กับอีบุ๊ค นักเรียนอยากอ่านแบบไหนมากกว่ากัน เพราะอะไรจึงอยากอ่านแบบนั้นมากกว่า ตอบมาเป็นข้อ ๆ

https://goo.gl/forms/T6qgAtJsYNpfTlsr2

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17kfAT6htkBnfY4JCXwXMHl4TtYLsh5JpSLkjucNPZ1c/edit#gid=1293880666

 

 

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/1389536944448917