ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 08 ธันวาคม 2560

                                               คำถามนี้มีรางวัล
                                      ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

1.ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง 100 รู้หรือจะสู้ลงมือทำ
2.หนังสือเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะเลิกบุหรี่ได้” ราคาเท่าไร
3.หนังสือเรื่อง “กิจกรรมเสริมทักษะ สมุดเขียนอิสระ” จัดทำในปี พ.ศ. ใด
4.หนังสือ “เศรษฐ๊เงินล้าน อาหารรวยด่วน” จัดพิมพ์ในเดือนใด
5.หนังสือเรื่อง “Keyboard เล่นง่าย...ได้อีก” จัดทำโดยสำนักพิมพ์ใด