ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลยคำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 08 ธันวาคม 2560

                                   เฉลยคำถามนี้มีรางวัล เดือนพฤศจิกายน 2560
1.ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง 100 รู้หรือจะสู้ลงมือทำ
   ตอบ        พรหมมาตร์  ชายสิม
2.หนังสือเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะเลิกบุหรี่ได้” ราคาเท่าไร
   ตอบ         55 บาท
3.หนังสือเรื่อง “กิจกรรมเสริมทักษะ สมุดเขียนอิสระ” จัดทำในปี พ.ศ. ใด
   ตอบ          พ.ศ. 2555
4.หนังสือ “เศรษฐ๊เงินล้าน อาหารรวยด่วน” จัดพิมพ์ในเดือนใด
   ตอบ          เดือนธันวาคม
5.หนังสือเรื่อง “Keyboard เล่นง่าย...ได้อีก” จัดทำโดยสำนักพิมพ์ใด
   ตอบ          D Plus หรือ โปรวิชั่น

 

                               
 

                                รายชื่อผู้ชนะการตอบคำถาม เดือนพฤศจิกายน 2560     
1.เด็กหญิงสุนิสา    ศรศิลา       ม.1/10
2.เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วทอง     ม.1/10   

3.เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธรรมชาติ  ม.1/6