ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามนี้มีรางวัล ประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 08 ธันวาคม 2560

                                             คำถามนี้มีรางวัล
                                      ประจำเดือนธันวาคม 2560

1.หนังสือเรื่อง “พระอภัยมณี” ผลิตโดยสำนักพิมพ์ใด
2.หนังสือเรื่อง “สังข์ทอง” จัดอยู่ในหมวดใด
3.หนังสือเรื่อง “ธงชาติอาเซียน” มีกี่หน้า
4.หนังสือเรื่อง “ภาษาบรูไนต้องรู้” จัดอยู่ในหมวดใด
5.ใครเป็นผู้แต่ง หนังสือเรื่อง “ราชาศัพท์”

ส่งคำตอบได้ทั้งทางกระดาษที่ช่องยืมคืนในห้องสมุด และทางแฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม