ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อห้องสมุด
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
http://www.facebook.com/PWschoolLibrary


คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สามารถติดต่อสอบถาม แนะนำหนังสือ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ
กี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียน
พูลเจริญวิทยาคมได้ที่แฟนเพจนี้เลยค่ะ
ทุกความคิดเห็นจะส่งตรงถึงครูบรรณารักษ์ทันที
และแฟนเพจนี้ จะเป็นอ
ีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลของห้องสมุด
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมด้วยค่ะ