ข่าวประชาสัมพันธ์
FAQ / ถามตอบ เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
วันที่ 13 มิถุนายน 2557

FAQ / ถามตอบ เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วันที่ 13 มิถุนายน 2557

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

1. มาถึงห้องสมุดแล้วควรทำอย่างไร?
ตอบ ถอดรองเท้าหน้าตึก นำรองเท้าใส่ถุงรองเท้าของโรงเรียน แล้วถือถุงรองเท้าเข้ามาวางที่ห้องวางรองเท้า และวางกระเป๋าบนตู้รองเท้า ห้ามนำกระเป๋าเข้ามาในบริเวณห้องสมุด

 

2. ถ้ามาเรียนที่ห้องคอม1, ห้องคอม2, ห้องครูมาลัย, ห้องศิลป์3 ที่อยู่บนชั้น 2 ของอาคารห้องสมุด ต้องเอารองเท้าวางที่ห้องวางรองเท้าไหม?
ตอบ ไม่ต้องวางที่ห้องวางรองเท้า ถ้าหากมาเรียนที่ชั้น 2 ให้ถอดรองเท้าหน้าตึก นำรองเท้าใส่ถุงรองเท้าของโรงเรียน แล้วถือ เดินไปขึ้นบันไดที่อยู่ต่อจากห้องวางรองเท้า ขึ้นไปที่หน้าห้องเรียน วางถุงรองเท้า และกระเป๋านักเรียนบนชั้นวางหน้าห้องเรียน แล้วนั่งเป็นแถว อยู่เงียบ ๆ ถ้าเสียงดังจะถูกเชิญออกไปนั่งรอหน้าตึก

 

3. ทำไมถึงห้ามขึ้นลงบันไดกลางห้องสมุด?
ตอบ เพราะเคยเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนมาวิ่งเล่นกันตรงบันได ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ทางห้องสมุดจึงไม่อนุญาตให้นักเรียน "ทุกคน" ใช้บันไดกลางห้องสมุด ผู้ที่สามารถใช้บันไดกลางห้องสมุดได้ คือ คุณครู แขกผู้ใหญ่ที่มาพบคุณครู และนักเรียนที่คุณครูใช้ให้ขึ้นทางบันไดกลาง เท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องสมุด หากนักเรียนฝ่าฝืนจะถูกทำโทษ 

 

4. สิ่งที่ควรทำเมื่ออยู่ภายในห้องสมุดคืออะไร?
ตอบ เดิน (ห้ามวิ่ง) ดูรอบ ๆ ห้อง แล้วหาหนังสือที่สนใจอ่าน นั่งอ่านหนังสือ ถ้านักเรียนนั่งอ่านหนังสือ สามารถเปิดพัดลม เปิดไฟได้ แต่เมื่อนักเรียนลุกไปแล้ว โปรดปิดพัดลม ปิดไฟ ยกเก้าอี้วางใต้โต๊ะให้ด้วย

 

5.  สิ่งที่ห้ามทำเมื่ออยู่ภายในห้องสมุดคืออะไรบ้าง?
ตอบ
1) ห้ามเอาขนม อาหาร น้ำดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด แม้ไม่รับประทานก็ห้ามถือเข้ามา
2) ห้ามวิ่งเล่น ห้องสมุดไม่ใช่สนามเด็กเล่น
3) ห้ามส่งเสียงดัง ขอให้นักเรียนมีมารยาทสากลของการใช้ห้องสมุด เพราะถ้าเป็นห้องสมุดที่อื่น หากส่งเสียงดังแม้แต่นิดเดียว ก็จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุดและถูกเชิญออกจากห้องสมุดทันที แต่ที่นี่ไม่รุนแรงขนาดนั้น เพราะว่าห้องสมุดที่นี่มีการให้เล่าสรุปตอนคืนหนังสือ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียง
4) ห้ามมาจีบกันหรือมีพฤติกรรมทางชู้สาว ภายในห้องสมุด ขอให้ให้เกียรติสถานที่ด้วย
5) ห้ามนั่งเก้าอี้สองขา เพราะเก้าอี้จะชำรุด และต่อไปนักเรียนก็จะไม่มีเก้าอี้นั่ง
6) ห้ามทำลาย เช่น ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้และทุกสิ่งอย่างภายในห้องสมุด โปรดช่วยกันรักษาสมบัติของห้องสมุด และช่วยกันดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย
7) ห้ามกระทำพฤติกรรมที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนต่อห้องสมุด และต่อผู้อื่นที่มาใช้บริการห้องสมุด

 

6. การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละกี่เล่ม?
ตอบ 1 เล่มเท่านั้น ถ้ายังไม่คืนหนังสือเล่มที่ยืมไป จะไม่สามารถยืมหนังสือเล่มใหม่ได้

 

7. การยืมหนังสือ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ นำบัตรนักเรียน และหนังสือที่อยากยืม (ยืมหนังสือได้หมดทุกหมวด ยกเว้น หนังสืออ้างอิง และหนังสือนอกเวลา ดูรายชื่อหมวดหนังสือคร่าว ๆ ได้ที่ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=articleCms/detail&id=12 <<<จะทำใหม่ให้ดูรู้เรื่องกว่านี้ค่ะ ขอแปะชั่วคราวก่อน / ส่วนที่เป็น วารสาร นิตยสาร ออกเป็นรายปักษ์ รายเดือน จะยืมไม่ได้) แล้วมายืมที่ช่องยืม โปรดต่อแถวให้เป็นระเบียบ และอย่าแซงคิวกัน เมื่อบันทึกการยืมเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะปั๊มตัวปั๊มวันที่อีก 7 วันข้างหน้า ตรงกำหนดส่งด้านหลังหนังสือ วันที่นั้นคือวันสุดท้ายที่นักเรียนสามารถคืนแล้วไม่เสียค่าปรับ ถ้ามาคืนหลังวันที่นั้น จะเสียค่าปรับวันละ 1 บาท
*ห้ามให้คนอื่นยืมแทน ถ้าพบ จะถูกระงับการยืมทั้งคนฝากและคนรับฝากเป็นเวลา 1 เดือน
*ถ้าบัตรหาย จะยืมหนังสือไม่ได้ (บัตรชั่วคราว ที่ออกโดยฝ่ายปกครอง ใช้ได้ค่ะ)

 

8. ยืมหนังสือไปแล้ว จะคืนได้เร็วที่สุดวันไหน?
ตอบ ยืมไปแล้ว ต้องเว้น 1 วัน ถึงจะคืนได้ เช่น ยืมไปวันจันทร์ จะมาคืนได้วันพุธ, ยืมวันอังคาร จะคืนได้วันพฤหัสบดี, ยืมวันพุธ จะคืนได้วันศุกร์, ยืมวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ จะคืนได้ในวันจันทร์ ส่วนใครไม่รีบ จะยืมนานกว่านั้นก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกิน 7 วัน จะโดนปรับวันละ 1 บาท

9. การคืนหนังสือ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ นำหนังสือที่ยืมไป และบัตรนักเรียน มาที่ช่องคืน ยื่นบัตรและหนังสือให้เจ้าหน้าที่ พร้อมเล่าสรุปเนื้อหาตามที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน ให้เจ้าหน้าที่ฟัง เจ้าหน้าที่ก็คืนบัตรให้ ถ้ามีค่าปรับ เจ้าหน้าที่ก็จะบอก เมื่อบันทึกรายการคืนเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งบัตรคืน
*ถ้าบัตรหาย จะอนุญาตให้คืนหนังสือได้ก็ต่อเมื่อเกินกำหนด ใกล้จะถูกปรับวันละ 1 บาทแล้ว ถึงจะให้คืน

 

10. ต้องยืมกี่เล่มถึงจะผ่านคุณลักษณะ?
ตอบ 10 เล่ม แต่ทางที่ดี อยากแนะนำให้ยืมให้เกินไว้ค่ะ เป็น 12 เล่มไปเลยได้ยิ่งดี หรือยืมไปเรื่อย ๆ เพื่อทำสถิติแข่งกับเพื่อนก็ว่ากันไป (อย่างน้อยที่สุด ควรยืมให้สถิติที่ทางห้องสมุด print แจก ขึ้นเป็น 11 เล่มก่อน ถึงหยุดยืม และอย่าลืมสถิติชุดนั้นไว้ด้วย ให้หัวหน้าห้องเก็บไว้เลยก็ได้ ไว้ยืนยันเวลาสถิติมีปัญหา)

 

11. อยากยืมโสตวัสดุ (วีซีดี / ดีวีดี) ต้องทำอย่างไร?
ตอบ ยืมหนังสือให้ได้ครบ 12 เล่มก่อนค่ะ ถ้ายืมครบแล้ว อ่านนี่ค่ะ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=12

 

12. ยืมหนังสือเล่มเดิมได้ไหม?
ตอบ ได้ค่ะ แต่ไม่แนะนำ เพราะถ้าหนังสือทะเบียนนั้นมีปัญหา สถิติการยืมของนักเรียนอาจเหลือ 0 เล่ม

 

13. จะเช็คสถิติการยืมได้อย่างไร?
ตอบ อ่านวิธีได้ที่นี่ค่ะ http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63 เช็คได้ทุกคน ทุกห้อง

 

14. จะเช็คว่ายังไม่ได้คืนหนังสือเรื่องอะไร ได้อย่างไร?
ตอบ ล็อกอินตาม http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=63 ทำถึงแค่ขั้นตอนที่ 1-7 จากนั้น เลือกเมนู รายงานหนังสือ > รายงานหนังสือค้างส่ง-แยกตามห้องเรียน  แล้วเลือกห้องเรียนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน
(กรณี คุณครูช่วยเช็คหนังสือค้างส่งให้ ทางห้องสมุดจะขอบคุณมาก ๆ ค่ะ เพราะถ้านักเรียนต้องให้ห้องสมุดตามทวงหนังสือในวันสอบปลายภาค นักเรียนจะถูกระงับการยืมหนังสือเป็นเวลา 1 เดือนในเทอมถัดไปค่ะ)

 

15. ถ้าหนังสือหายจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ รีบมาแจ้งกับครูที่ห้องสมุดโดยด่วนที่สุด แต่ถ้าสะดวกทางแฟนบุ๊ค นักเรียนสามารถสอบถามราคาค่าปรับหนังสือ ได้ที่แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/PWschoolLibrary สอบถามมาได้เลยค่ะ
เวลาหนังสือหาย นักเรียนจะต้องเสียค่าปรับ 1.5 เท่า ของราคาหนังสือ (เช่นหนังสือราคา 100 บาท ก็จะต้องเสียค่าปรับ 150 บาท) และถ้าไม่รีบมาแจ้ง จนเกิน 7 วันแล้ว ก็ยังต้องเสียค่าปรับเกินเวลาวันละ 1 บาทด้วย
(ถ้าเจอหนังสือที่หาย เช่น เจอที่บ้าน สามารถนำหนังสือมาคืน แล้วมารับเงินคืนได้ที่ครูมาลัย แต่ถ้ามาในสภาพชำรุดทรุดโทรมจะไม่ได้เงินคืน)

 

16. ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ จะสามารถแจ้งทางไหนได้บ้าง?
ตอบ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุดได้ทางแฟนเพจห้องสมุด https://www.facebook.com/PWschoolLibrary หรืออีเมลมาที่ 1234happylibrary@gmail.com ค่ะ

 

17. จะติดตามข่าวสารของห้องสมุดได้ทางใดบ้าง?
ตอบ ได้ทางเว็บไซต์ http://202.143.146.125/ และทางแฟนเพจห้องสมุด https://www.facebook.com/PWschoolLibrary

 

18. ห้องสมุดเปิดบริการให้ยืมคืนเวลาใดบ้าง?
ตอบ ตอนเช้าเวลาประมาณ 7:00 น. - 7:40 น.
ตอนเที่ยง สำหรับนักเรียน ม.1-2 เท่านั้น 11:20 น. - 12:10 น.
ตอนเที่ยง สำหรับนักเรียน ม.3-6 เท่านั้น 12:10 น. - 13:00 น.
ตอนเย็น เวลา 15:30 น. - 17:00 น.
ไม่เปิดนอกเวลาเหล่านี้ เพราะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีน้อยและต้องทำงานเอกสารอื่น ๆ ซึ่งไม่สะดวกให้บริการค่ะ

 

19. ถ้าหากเป็นนักเรียนเทียบโอน เข้าใหม่เทอม 2 ยังยืมหนังสือไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ หากได้บัตรนักเรียนแล้ว ให้มาติดต่อที่ห้องสมุดได้เลยค่ะ บอกว่าเป็นเด็กใหม่ ยังไม่มีชื่อในระบบห้องสมุด ให้เข้ามาแจ้งกับครูประณิธี (ครูแอม) ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะ
แต่หากอยากให้เร็วกว่านั้น ถ่ายรูปด้านหน้าบัตรนักเรียน + บอก ม.?/? มาด้วย ก็ส่งมาทางข้อความในแฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้เลย ครูจะเพิ่มให้เลย

 

20. ถ้าหากใครไม่มีรูปภาพในระบบห้องสมุด หรือไม่ชอบรูปในระบบห้องสมุด จะทำอย่างไร?
ตอบ ถ้าไม่มีรูป แล้วไปถ่ายที่ห้องปกครองแล้วก็แจ้งเลขประจำตัว ชื่อ ชั้น มาทาง แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้เลย จะขอบคุณมาก เพราะบางทีครูไล่เรียงใส่รูปเลยห้องเราไปแล้ว (ใส่รูปทีละคนแล้ว) มาเช็คใหม่ทั้งหมดอีกทีก็ตาลาย
ส่วนถ้าใครไม่ชอบรูป ส่งรูปถ่ายชุดนักเรียน(ลักษณะแบบติด บัตรเท่านั้น) มา พร้อมบอกเลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น ครูจะเปลี่ยนให้ ตอนนอกเวลางานตอนที่ถ้าครูว่าง ซึ่งอาจไม่สามารถทำให้ทุกคนได้
(แต่ยังไงจะพยายามเปลี่ยนรูป ม.ต้น ที่ขึ้น ม.ปลาย ค่ะ มันต้องใช้เวลาเพราะมันเปลี่ยนได้ทีละคนค่ะ)

 

21. นักเรียนที่อยากได้เกียรติบัตรจากห้องสมุด จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ไปดูกิจกรรมได้ ที่นี่ แล้วส่งได้เลยค่ะ (สำหรับโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เกียรติบัตรมีประโยชน์มากกว่าไว้ใส่ในแฟ้มสะสมงาน เพราะช่วงปีใหม่ โรงเรียนจะมีการสอยดาว และเกียรติบัตรสามารถนำมาแลกคูปองสอยดาวได้ เกียรติบัตร 1 ใบ แลก ได้ 1 คูปอง)

 

22. วิธีการสรุปเวลาคืน ต้องเล่าสรุปอย่างไร?
ตอบ เล่าให้เจ้าหน้าที่(ครูหรือนักเรียน)ที่นั่งตรงเครื่องคืน ฟังว่า หนังสือเล่มที่ยืมไปนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร อ่านแล้วมีประโยชน์อย่างไร ถ้าเป็นพวกงานประดิษฐ์ก็สามารถเล่าถึงวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน ประดิษฐ์นั้น ๆ เตรียมมาเล่าให้มากกว่า 5 ประโยค แต่เจ้าหน้าที่อาจจะฟังไม่จบ และถ้าเล่าได้ดี ก็จะมีสิทธิ์ได้รางวัลยอดนักอ่าน
 

23. สิ่งที่ห้ามทำในขณะที่กำลังเล่าสรุปตอนคืนหนังสือ และช่วงต่อแถวรอยืมคืน?
ตอบ ห้ามหัวเราะ โดยเฉพาะตอนกำลังคืน (จะขำอะไรไม่ทราบคะนักเรียน ไร้มารยาทมาก ถ้าหากใครหัวเราะตอนคืน จะถูกเชิญไปสงบสติอารมณ์และถูกยึดบัตรไว้ จนกว่าจะสามารถมาเล่าได้แบบคนปกติ นอกจากนี้หลายคนยังชอบแสดงกิริยาหลังจากคืนได้แล้วว่า เจ้าหน้าที่โง่ ขนาดเล่าแบบมั่ว ๆ ก็ยังให้ผ่าน ซึ่งกิริยาแบบนี้ แย่มาก หากใครทำ จะถูกระงับการยืม 1 เดือน) ห้ามตะโกนเสียงดัง ห้ามรบกวนคนอื่นตอนกำลังเล่าสรุป ห้ามเคาะเคาวน์เตอร์
*หากนักเรียนมีมารยาทสังคม และเคารพกฎระเบียบ การยืมคืนจะผ่านไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีอะไรที่ยากลำบากเลย 

 

 


และสุดท้ายขอความกรุณา อย่าใส่อารมณ์กับครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักเรียนที่ช่วยงานห้องสมุด เพราะพวกเรามีหน้าที่ทำตามหน้าที่และรักษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีมาก่อน

(อัพเดท 19 มิถุนายน 2557 13:07 น.)

(อัพเดท 23 เมษายน 2558 08:31 น.)