ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จะมีมุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ภาพแรกคือภาพที่ครูแอมวาดคร่าว ๆ นะคะ อาจจะดูตลกไปหน่อย แต่เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ ว่าจุดไหนคือมุมอะไรบ้าง
1.jpg

หนังสือที่สามารถยืมได้ตามปกติ
หนังสือทั่วไป อันได้แก่ หนังสือหมวด 000 - 900
  หมวด 000 เบ็ดเตล็ด (มีจุดสังเกตที่เล่มหนังสือ คือ ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีดำ)
  หมวด 100 ปรัชญา (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีเนื้อ)
  หมวด 200 ศาสนา (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีขาว)
  หมวด 300 สังคมศาสตร์ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีชมพู)
  หมวด 400 ภาษาศาสตร์ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีเหลือง)
  หมวด 500 วิทยาศาสตร์ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีฟ้า)
  หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีเขียว)
  หมวด 700 ศิลปะ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีแดง)
  หมวด 800 วรรณคดี (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีน้ำเงิน)
  หมวด 900 ชีวประวัติ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีน้ำตาล)
น คือ นวนิยาย (ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน)
นว
คือ นอกเวลา (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีบรอนซ์)
คือ วรรณกรรมเยาวชน (ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน)
ร.ส.
คือ เรื่องสั้น (ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน)
คือ คู่มือ เตรียมสอบ (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีดำคาดเหลือง)
MEP
คือ หนังสือที่โครงการ Mini English Programe บริจาคเข้าห้องสมุด (ด้านล่างของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีชมพูคาดนำเงิน)

หนังสือที่ยืมไม่ได้
คือ หนังสืออ้างอิง (ไม่ติดติดเทปผ้าแลคซีน)
นิตยสาร จุลสาร วารสาร แผ่นพับ
และหนังสือที่ระบุไว้ที่ตัวเล่มว่าเป็นหนังสือสงวนห้ามยืม

ภาพบรรยากาศภายในห้องสมุด
ภาพตู้หนังสือหมวด 000
000_1.jpg

ตู้หนังสือหมวด 000 จะอยู่ชิดผนังห้องสมุด ซึ่งจะบริเวณเดียวกับตู้หนังสือหมวด 100
000_2.jpg

ตู้หนังสือหมวด 100
100.jpg

ตู้หนังสือหมวด 200

200_2.jpg

ตู้หนังสือหมวด 300
300_1.jpg

300_2.jpg

ตู้หนังสือหมวด 400
400.jpg

ตู้หนังสือหมวด 500
500.jpg

ตู้หนังสือหมวด 600
600.jpg

ตู้หนังสือหมวด 700
700.jpg

ตู้หนังสือหมวด 800
800.jpg

ตู้หนังสือหมวด 900
900.jpg

ตู้หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ
handbook.jpg

เมื่อเดินเข้าประตูห้องสมุดมา ก็จะพบกับบรรยากาศประมาณนี้
lib.jpg

มุมหนังสือใหม่
new.jpg

new_2.jpg

ตู้หนังสืออ่านนอกเวลาจะอยู่ด้านหน้า ตู้หนังสืออ้างอิงจะอยู่ด้านหลัง
wpid_img_20121030_083028.jpg

ตู้หนังสืออ่านนอกเวลา
wpid_img_20121030_083035.jpg


ตู้หนังสือ MEP
wpid_img_20121030_083105.jpg

ตู้หนังสือวรรณกรรมเยาวชน
eee.jpg

ตู้หนังสือเรื่องสั้น
st.jpg

ตู้วารสารล่วงเวลา
mag.jpg

ตู้นวนิยาย
novel.jpg

มุมจุลสาร แผ่นพับ วารสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ
ll.jpg

มุมหนังสืออาเซียน
asean.jpg


นอกจากนี้ก็ยังมีมุมความรู้ต่าง ๆ ทั่วห้องสมุด ที่นักเรียนต้องแวะมาชมเองนะคะ