ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำการสืบค้นหนังสือและโสตวัสดุที่มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมค่ะ [วีดิโอ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2555http://www.youtube.com/watch?v=dyF18jRBdFM
เพิ่งทดลองทำนะคะ พูดผิดพูดถูก เพราะพูดสดไม่มีบทค่ะ
อาจจะไม่ค่อยดีนัก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ (ไว้ว่าง ๆ จะทำใหม่) :-D