ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ขณะอยู่ในห้องสมุด กรุณางดใช้เสียง

นักเรียนทุกคนที่เข้าใช้ห้องสมุด จะต้องวางรองเท้าและกระเป๋า ไว้ที่ห้องวางรองเท้าและวางกระเป๋า

ส่วนนักเรียนที่มาเรียนชั้น 2 ถอดรองเท้าหน้าห้อง แล้วถือไปวางหน้าห้องที่เรียน
ห้ามวางรองเท้าไว้ที่ห้องวางรองเท้าและวางกระเป๋าเป็นอันขาด เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย
จากนั้น จะต้องสแกนบัตรนักเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริเวณทางเข้าห้องสมุดด้วย
เมื่อจะออกจากห้องสมุด ปิดไฟ ปิดพัดลม เลื่อนเก้่าอี้ไว้ใต้โต๊ะ และตรวจตราทรัพย์สินให้เรียบร้อยค่ะ1. นักเรียนควรพกบัตรประจำตัวนักเรียนมาห้องสมุดทุกครั้ง เพื่อใช้ในการบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด

    และใช้ในการยืมคืนหนังสือหรือโสตวัสดุ (ซีดี วีซีดี ดีวีดี)

2. หนังสือมีกำหนดการยืม 7 วัน

3. โสตวัสดุมีกำหนดการยืม 3 วัน

4. นักเรียน ยืมหนังสือได้ครั้งละ 1 เล่ม 

5. นักเรียน ยืมโสตวัสดุได้ครั้งละ 1 ชุด (นักเรียนจะยืมได้ทีละอย่าง ถ้ายืมหนังสือก็ต้องไม่ยืมซีดี ถ้ายืมซีดีก็ต้องไม่ยืมหนังสือ) 

6. หากยืมหนังสือหรือโสตวัสดุเกินกำหนด ทางห้องสมุดจะปรับวันละ 1 บาทต่อเล่ม/ชุด

7. หากนักเรียนทำหนังสือหรือโสตวัสดุหาย ทางห้องสมุดจะปรับค่าหนังสือหรือโสตวัสดุในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งจากราคาปกติ

8. นักเรียนสามารถตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือได้ที่บริการสมาชิก (เพื่อนับจำนวนหนังสือหรือโสตวัสดุที่ยืมไปแล้ว)

9. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้จากคุณครูมาลัย เสนีชัย คุณครูประณิธี รัตนวิจิตร (ครูแอม) คุณครูวรารัตน์ นาคสุข
(ครูใหม่)

ข้อแนะนำอื่น ๆ
+ ติดต่อห้องสมุด
+ มุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
+ คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมสามารถติดต่อยืมหนังสือและสื่อโสตวัสดุได้ที่ห้องสมุด
+ ค่าปรับ ในกรณีส่งคืนหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุช้า และการทำหนังสือหรือสื่อโสตวัสดุสูญหาย
+ แนะนำการสืบค้นหนังสือและโสตวัสดุที่มีอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมค่ะ [วีดิโอ]

booklib.jpg

ส่งอีเมลถึงห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ที่ 1234happylibrary@gmail.com

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
1. แยกกองหนังสือ