ชื่อเรื่อง  
โยคีน้อย เล่ม 2 ตอน ศึกคัมภีร์ไตรเภท (170฿) แสดง 
"แลไปข้างหน้า" แสดง 
"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปีการถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด แสดง 
"ไอรัก" คืออะไร แสดง 
ไฮโดรเจน และก๊าซมีตระกูล แสดง 
"เฮ้อ! รู้งี้ทำซะตั้งนานแล้ว" แสดง 
+ - x พิสดารเลขคณิต แสดง 
อภินิหารเมสสิยาห์ แสดง 
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง (ฉบับสมบูรณ์) แสดง 
1 ปี สพฐ.ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า แสดง 
1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน แสดง 
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง แสดง 
1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล แสดง 
1,000 สถานที่ต้องได้เห็นก่อนตาย แสดง 
10 ปีซีไรท์ แสดง