ชื่อเรื่อง  
10 ปีแห่งการละสังขารของท่านอุบาสิการวัลย์ นานายน แสดง 
10 วันในแผ่นดินมังกร แสดง 
10 ระบบเปลี่ยนแปลงเมื่อวัยเปลี่ยนไป แสดง 
10 วัน กับงานฟางเพาะเห็ด แสดง 
10 ศิลปินแห่งชาติ แสดง 
10 ศิลปินแห่งชาติ แสดง 
10,000 ไมล์ของข้าพเจ้า แสดง 
100 การละเล่นของเด็กไทย แสดง 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 1 แสดง 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 2 แสดง 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 3 แสดง 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 4 แสดง 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 5 แสดง 
100 คำถามเรื่องชวนสงสัย แสดง 
100 คำถามเรื่องน่ารู้ แสดง