รายละเอียดโสตวัสดุ
A Walk To Remember ก้าวสู่ฝันวันหัวใจพบรัก (35฿)
ผู้ผลิต
บริษัท บ๊อกซ์ ออฟ ฟัน จำกัด
หมวด
800 วรรณคดี
หมู่
800
ประเภท
Digital Versatile Disc
ความยาว: 100 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: 2550
ราคา: 35 บาท
วิเคราะห์วันที่: 17 ตุลาคม 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
19000317ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***