รายละเอียดโสตวัสดุ
Anna Karenina รักต้องห้ามของ อันนา คาเรนีนา (100฿)
ผู้ผลิต
ซีเอ็ด
หมวด
300 สังคมศาสตร์
หมู่
398.2
ประเภท
Compact Disc
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: 2549
ราคา: 100 บาท
วิเคราะห์วันที่: 29 มกราคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
19000484ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***