รายละเอียดโสตวัสดุ
an inconvenient truth เรื่องจริงช็อคโลก (189฿)
ผู้ผลิต
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
หมวด
800 วรรณคดี
หมู่
800
ประเภท
Digital Versatile Disc
ความยาว: 97 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: 2554
ราคา: 189 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มิถุนายน 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
19000529ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***