รายละเอียดโสตวัสดุ
ALEXANDER อเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบ (59฿)
ผู้ผลิต
บริษัท โรส วีดิโอ จำกัด
หมวด
800 วรรณคดี
หมู่
800
ประเภท
Digital Versatile Disc
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: 2553
ราคา: 59 บาท
วิเคราะห์วันที่: 12 มิถุนายน 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
19000534ว่างห้องสมุด 1

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***